Nieuwsbrief Leerwinst – juli 2017

Beste,

Nu het eind van het schooljaar weer in zicht is, betekent dat ook,
dat u weer druk bezig bent met de voorbereidingen voor aankomend schooljaar. U kunt in Leerwinst flexibel werken met verschillende groepsindelingen.

Om u op weg te helpen en te ondersteunen, hebben wij drie verschillende stappenplannen uitgewerkt. Zo kunt u aan de hand van uw keuze voor
de groepsindelingen de betreffende stappen bekijken en uitvoeren.

Maak u keuze uit één van onderstaande opties en u komt bij het betreffende stappenplan terecht:

1. Groepen exact overnemen vanuit LAS (klik hier)
2. Alle leerlingen in de groep hetzelfde niveau (klik hier)
3. Werken met niveaugroepen per leerjaar en domein (klik hier)

Wilt u altijd en snel op de hoogte zijn en blijven van alle ontwikkelingen rondom Leerwinst, Dotcomschool, leuke acties en onze andere producten? Like onze facebookpagina of volg ons op twitter, of beiden natuurlijk!

https://twitter.com/Leerwinst
https://www.facebook.com/Dotcomschool/

Namens het team van Dotcomschool wensen wij u en de kinderen
een fijne zomervakantie!

Team Dotcomschool